اثرات قابل توجه سطوح فرهنگی در فرایند ایجاد کارآفرینان موفق...

اثرات قابل توجه سطوح فرهنگی در فرایند ایجاد کارآفرینان موفق به گزارش خبرنگارپایگاه خبری احوال نیوز: دکتر مهرناز آزاد ،شاعر،نویسنده ، روزنامه نگار وپژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی در گفتگو با پایگ...