علی سلیمی نظریه پرداز : دانشمندان عجیب و فریب کار به اصطلاح هسته ای تر...

علی سلیمی نظریه پرداز : دانشمندان عجیب و فریب کار به اصظلاح هسته ای تروریست های آمریکایی از زندگی و امکانات خوبی برخوردارند اگر دروغ بودن سلاح هسته ای فاش شود این افراد بی ارزش می شوند...

علی سلیمی نظریه پرداز بمب اتم: سخنان وزیر اطلاعات اصلا بیان کننده این...

علی سلیمی نظریه پرداز بمب اتم: سخنان وزیر اطلاعات اصلا بیان کننده این نیست که ایران سلاح اتمی خواهد ساخت بلکه ایران در صورت تحت فشار قرار گرفتن دروغ بودن وجود بمب اتمی را افشا خواهد کرد...

علی سلیمی : آیا می دانید قوی ترین سلاح در دست صاحبان قدرت ، فریب کاری ...

علی سلیمی : آیا می دانید قوی ترین سلاح در دست صاحبان قدرت ، فریب کاری است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، آقای علی سلیمی از نظریه پردازان سلاح های اتمی است که این بار در این رابطه می گوید:...