آخرین مطالب نشست نمایندگان مجلس و معاونین وزیر بهداشت

وزیر بهداشت به سیم آخر زد و گفت: باید از سیاسی کاری پرهیز کرد. بسیار نگران سیاست زدگی هستم / فتنه ای در کار است

نوشته eghtesad_ahval
وزیر بهداشت به سیم آخر زد و گفت: باید از سیاسی کاری پرهیز کرد. بسیار نگران سیاست زدگی هستم / فتنه ای در کار ...

تصاویر

مشاهده همه