پوشش حداکثری واکسیناسیون تحت عنوان طرح شهدای سلامت

پوشش حداکثری واکسیناسیون تحت عنوان طرح شهدای سلامت...

نشست خبری مطبوعاتی با حضور مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون پوشش حداکثری واکسیناسیون تحت عنوان شهدای سلامت، سه شنبه دوم آذرماه در تالار رویش دانشکده علوم پزشکی دانشگاه اصفهان برگزار شد به گز...