نشست ادبی «خروش دوبیتی های آیینی» در نگارستان امام خمینی اصفهان برگزار شد

جلسه ی هم اندیشی «خروش دوبیتی های آیینی» در نگارستان امام خمینی اصفهان...

جلسه ی هم اندیشی جهت برگزاری نشست ادبی «خروش دوبیتی های آیینی» در نگارستان امام خمینی اصفهان برگزار شد به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز، جلسه ی هم اندیشی جهت برگزاری نشست ادبی «خروش دوبیتی های آیینی» ...