میراث شاهکار محاسباتی ایرانیان باستان است.یلدا یک واژه سریانی به معنی ...

ه گفته مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران، کمتر از دو هفته قبل از یلدا  زودترین غروب خورشید رخ می‌دهد و دو هفته پس از اول دی ماه دیرترین طلوع خورشید را خواهیم داشت اما این موضوع به این معنی نیست که شب یلد...