آخرین مطالب مهندس مهدی تقی‌پور

استفاده از دانش در طراحی و اجرای سازه‌های گل‌خانه‌ای اجتناب‌ناپذیر است

نوشته مهدی
استفاده از دانش در طراحی و اجرای سازه‌های گل‌خانه‌ای اجتناب‌ناپذیر ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

امضای تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

امضای تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، دسته‌بندی نشده، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

تاکید رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بر لزوم تشکیل انجمن صنفی گل‌خانه‌داران استان

تاکید رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بر لزوم تشکیل انجمن صنفی گل‌خانه‌داران ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

جایگاه اجتماعی و توان فنی و تخصصی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان پشتیبانان تولید، دولت را در دست‌یابی به اهداف مورد نظر در بخش کشاورزی یاری می‌کند

جایگاه اجتماعی و توان فنی و تخصصی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان پشتیبانان تولید، دولت را در دست‌یابی به اهداف ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

۷۲درصد فروشگاه‌های آفت‌کش نباتی در استان اصفهان، به داروخانه گیاه‌پزشکی تبدیل وضعیت یافته‌اند

۷۲درصد فروشگاه‌های آفت‌کش نباتی در استان اصفهان، به داروخانه گیاه‌پزشکی تبدیل وضعیت ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

مجلس شورای اسلامی، اصلاح تبصره (۴) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را در دستور کار خود قرار دهد

مجلس شورای اسلامی، اصلاح تبصره (۴) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را در دستور کار خود قرار ...
اجتماعی، استان، اصفهان، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

درخواست رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای در اولویت قرار دادن کارشناسان کشاورزی در طرح واکسیناسیون

درخواست رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای در اولویت قرار دادن کارشناسان کشاورزی در طرح واکسیناسیون ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، فرهنگ و هنر، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

مراکز خدمات کشاورزی با رویکرد اجرای سیاست سهم‌بری دانش از تولید فعالیت می‌کنند

مراکز خدمات کشاورزی با رویکرد اجرای سیاست سهم‌بری دانش از تولید فعالیت ...

تصاویر

مشاهده همه