آخرین مطالب مهدی وزیریه خبرنگار ورزشی

هیچ مدیری بدون مخالف نیست

نوشته مهدی وزیری لنجانی
هیچ مدیری نیست که مخالف نداشته باشد ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، بین الملل، تصاویر، تهران، چندر رسانه، حقوق بشر، حوادث، صوت، فرهنگ و هنر، فیلم، مرکزی، ورزشی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

گردهمایی نویسندگان ،خبرنگاران و عکاسان ورزشی در مجمع انتخابات

گردهمایی نویسندگان ، خبرنگاران و عکاسان ورزشی در مجمع انتخابات اصفهان ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، بین الملل، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، حقوق بشر، حوادث، دین و اندیشه، سیاسی، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی، ورزشی

خرید ۳۰۰ میلیارد تومان رام قطار شهری برای اصفهان

خرید ۳۰۰ میلیارد تومان رام قطار شهری برای اصفهان ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، بین الملل، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، حوادث، دین و اندیشه، سیاسی، فرهنگ و هنر، مرکزی، ورزشی

بهبود ناوگان خدمات شهری اصفهان با ورود ماشین آلات جدید محقق شد.

بهبود ناوگان خدمات شهری اصفهان با ورود ماشین الات جدید محقق ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، بین الملل، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، حوادث، دین و اندیشه، سیاسی، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی، ورزشی

اجرای فیبر نوری دسترسی ندامتگاه جدید کاشان کلید خورد

اجرای فیبر نوری دسترسی ندامتگاه جدید کاشان کلید ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، بین الملل، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، حوادث، دین و اندیشه، سیاسی، فرهنگ و هنر، مرکزی، ورزشی

توسعه زیرساختهای تلفن ثابت شهرستان آران و بیدگل

توسعه زیر ساختهای تلفن ثابت در شهرستان اران و ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، بین الملل، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، حوادث، دین و اندیشه، سیاسی، فرهنگ و هنر، مرکزی

عمل به آموزه های نهج البلاغه ضامن پیشرفت جامعه است

عمل به اموزه های نهج البلاغه ضامن پیشرفت جامعه است ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، بین الملل، تصاویر، تهران، جنوب، چندر رسانه، حقوق بشر، حوادث، سیاسی، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی، ورزشی

تجلیل از مدال اوران المپیکی و پاراالمپیک توسط استاندار اصفهان با حضور دبیر کل کمیته ملی المپیک کیکاوس سعیدی

تجلیل از قهرمانان و ورزشکارانی که شانس مدال اوری در المپیک و پاراالمپیک دارند توسط کیکاوس سعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک ...
1 2 3 4

تصاویر

مشاهده همه