آخرین مطالب مهدی جمشیدی

دیدار سرور بختی با دست اندرکاران تولید سریال سواره نظام کوچک

نوشته مهدی جمشیدی
دیدار سرور بختی با دست اندرکاران تولید سریال سواره نظام ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، دین و اندیشه، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

همسران ماموران پلیس در اجرای موفق ماموریت های آنها نقش کلیدی دارند

همسران ماموران پلیس در اجرای موفق ماموریت های آنها نقش کلیدی دارند ...
اجتماعی، استان، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

آیین پایانی نهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران برگزار شد

آیین پایانی نهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران برگزار شد ...
1 2 3 4 5 7

تصاویر

مشاهده همه