آخرین مطالب مهدی تقی‌پور

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان : دانش مقوم تولید در بخش کشاورزی است

نوشته مهدی
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان : دانش مقوم تولید در بخش کشاورزی ...
اجتماعی، استان، اقتصادی، بهداشت

استفاده از دانش فنی برای تعیین الگوی کشت، تولید و اقدامات پس از تولید رمز موفقیت سرمایه‌گذاران در این شهرک گل‌خانه‌ای است

استفاده از دانش فنی برای تعیین الگوی کشت، تولید و اقدامات پس از تولید رمز موفقیت سرمایه‌گذاران در این شهرک گل‌خانه‌ای ...
اجتماعی، استان، اقتصادی، فرهنگ و هنر

برنامه عملیاتی نظارت بر واحدهای سورت و بسته‌بندی و مدیریت عرضه و صادرات محصولات گل‌خانه‌ای استان اصفهان تدوین و اجرا می‌شود

برنامه عملیاتی نظارت بر واحدهای سورت و بسته‌بندی و مدیریت عرضه و صادرات محصولات گل‌خانه‌ای استان اصفهان تدوین و اجرا ...
اجتماعی، استان

با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام شد: تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سبزی و صیفی استان اصفهان

با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام شد: تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سبزی ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

برگزاری سی و ششمین جلسه شورای پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

برگزاری سی و ششمین جلسه شورای پنجمین دوره شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، چندر رسانه، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

صدور اسناد اراضی کشاورزی با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در استان اصفهان، سرعت گرفت

صدور اسناد اراضی کشاورزی با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در استان اصفهان، سرعت ...
اجتماعی، استان، اصفهان، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

وزارت جهاد کشاورزی ناگزیر به برون‌سپاری وظایف تصدی‌گری خود به بخش غیردولتی است

وزارت جهاد کشاورزی ناگزیر به برون‌سپاری وظایف تصدی‌گری خود به بخش غیردولتی ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، چندر رسانه، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

تسریع در صدور اسناد اراضی کشاورزی با استفاده از ظرفیت فنی، علمی، اجرایی و اجتماعی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

تسریع در صدور اسناد اراضی کشاورزی با استفاده از ظرفیت فنی، علمی، اجرایی و اجتماعی مراکز خدمات کشاورزی ...
1 2 3

تصاویر

مشاهده همه