مخالف وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، سعیدی: ضرغامی توجه جدی به جذابیت های...

مخالف وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، سعیدی: ضرغامی توجه جدی به جذابیت های گردشگری ایران نداشته است نماینده مردم چابهار در مجلس گفت:آقای ضرغامی علی رغم سوابق انقلابی درخشان در صدا و سیما متاسفانه توجه جد...