امیدواری‌ام به جدیت رئیسی برای حل مشکلات خوزستان بیشتر شد...

امیدواری‌ام به جدیت رئیسی برای حل مشکلات خوزستان بیشتر شد دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: امروز و پس از جلسه بررسی مشکلات خوزستان با رئیس جمهور منتخب، امیدواری‌ام نسبت به جدیت او برای حل مشکلات انباش...