آخرین مطالب مدیر مخابرات منطقه اصفهان

پایداری شبکه مخابراتی و پاسخگویی شبانه روزی به مشترکین و مهمانان نوروزی در اصفهان

نوشته مهدی جمشیدی
پایداری شبکه مخابراتی و پاسخگویی شبانه روزی به مشترکین و مهمانان نوروزی در ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بین الملل، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

بازدید مدیر مخابرات اصفهان از اداره برنامه ریزی و کنترل برنامه ها

بازدید مدیر مخابرات اصفهان از اداره برنامه ریزی و کنترل برنامه ...
1 2 3 5

تصاویر

مشاهده همه