امید کیامرث مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استهبان : تعامل با هنرمندان و ف...

امید کیامرث مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استهبان : تعامل با هنرمندان و فرهنگوران را یک ضرورت میدانیم   مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استهبان ضمن گرامیداشت هفته دولت:تعامل با هنرمندان و فرهنگوران را یک ...