حسین توکل : پتانسیل بالقوه و بالفعل بسیار بالایی در زمینه رشد و توسعه ...

حسین توکل : پتانسیل بالقوه و بالفعل بسیار بالایی در زمینه رشد و توسعه و بالندگی درتمام عرصه های صنعت معدن و تجارت وجود دارد   نگاهی به واحدهای صنعتی استان اصفهان پایگاه خبری احوال نیوز ، صنعت در...