ظریف در بدو ورود به نیویورک؛ انتخاب‌های ایران برای آمریکا بسیار ناخوشا...

محمد جواد ظریف گفت : در صورت خروج آمریکا از برجام، ایران انتخاب های گسترده ای در برجام و بیرون برجام برای اقدام دارد که حتما همراه با واکنش جامعه بین المللی به حرکت ترامپ، برای آمریکایی ها بسیار ناخو...