دکل‌های مخابراتی(BTS) و بی توجهی به خطرات آن برای شهروندان قارچ های س...

دکل‌های مخابراتی(BTS) و بی توجهی به خطرات آن برای شهروندان قارچ های سمی در پشت بام های پایتخت   پایگاه خبری احوال نیوز ، چند سالی است دکل‌های مخابراتی(BTS) مثل قارچ در پشت بام خانه ها درحال رویی...