اعتبار هزار و ١۵٠ میلیارد تومانی برای رفع مشکلات خوزستان...

سازمان برنامه امروز ۵۰ درصد از بودجه مصوب هزار و ۱۵۰ میلیارد تومانی برای رفع مشکلات خوزستان را تخصیص داد. پایگاه خبری احوال نیوز به نقل از سازمان برنامه و بودجه، هیأتی به نمایندگی از دولت و با همراهی...