با کمال تأسف و تأثر مهندس مصطفی زارع پور استاد مجتمع عالی آموزشی و پژو...

به مناسبت هفتمین روز درگذشت آن عزیز تازه سفر کرده مجلس یادبوی (مردانه و زنانه) در روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۰۱ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ بر سر مزار آن مرحوم در باغ رضوان اصفهان، قطعه ۵۳، بلوک ۵ برگزار می گردد....

پنجمین ضیافت شاعران ویژه سوگواره ی آیینی سفره اشک در شهر بهارستان برگز...

شایان ذکر است حمایت های همه جانبه ی شهردار محترم شهر بهارستان جناب آقای مهندس بحیرایی و مدیریت آموزشگاه غیرانتفاعی پرتو نور بهارستان سرکار خانم قلع کار در راستای اجرای اهداف متعالی موسسه فرهنگی ادبی ...