آخرین مطالب قوه قضائیه

تعامل و همکاری با سازمان‌های مردم نهاد، گام مؤثری در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم می باشد

نوشته مهدی جمشیدی
تعامل و همکاری با سازمان‌های مردم نهاد، گام مؤثری در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرائم می ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

مهّم ترین دلیل افزایش طلاق، فاصله گرفتن زوجین از معنویت و اخلاق است

مهّم ترین دلیل افزایش طلاق، فاصله گرفتن زوجین از معنویت و اخلاق ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، چندر رسانه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از بافت ناکارآمد شهری بازدید کرد

نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از بافت ناکارآمد شهری بازدید ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، دین و اندیشه، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

دوّمین گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان های سراسر کشور

دوّمین گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان های سراسر ...

تصاویر

مشاهده همه