رویکرد نوین در آموزش حقوق با دورهمی های موضوعی رشته حقوق...

در مصاحبه خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز با رستم زاده، مدیر موسسه مشاهیر دانش اصفهان وی با اشاره به لزوم تحول در آموزش اعلام حقوق اظهار داشت: آموزش علم حقوق امروز در دانشگاه ها به صورتی در آمده است ک...