آمریکا در قبرس به دنبال چیست؟ / حضور نظامیان ترکیه در قبرس / ترکیه نگر...

آمریکا در قبرس به دنبال چیست؟ / حضور نظامیان ترکیه در قبرس / ترکیه نگران تحرکات آمریکا در جنوب قبرس اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد حمایت واشنگتن از بخش روم نشین قبرس جنوبی و آموزش نظامیان قبرس به ...