فينال مسابقات جايزه بزرگ تنيس کشوری جام زنده ياد اصغر کازروني/ عکاس: م...

فينال مسابقات جايزه بزرگ تنيس کشوری جام زنده ياد اصغر کازروني/ عکاس: محمد مهدی موسائي جایزه بزرگ تنیس به ملی پوش اصفهانی رسید در دیدار نهایی مسابقات جایزه بزرگ تنیس اصفهان ،بزرگداشت زنده یاد اصغر کاز...