آخرین مطالب فرشید سلطانی

آغاز لیگ پاورلیفتینگ کشور با حضور ریاست فدراسیون جهانی گاستون پاراژ

نوشته مهدی وزیری لنجانی
آغاز لیگ پاورلیفتینگ کشور با حضور ریاست فدراسیون جهانی IPF گاستون ...

تصاویر

مشاهده همه