کاندیدها از فضای رسانه در جهت شناساندن اهداف و برنامه های خود به اعضا ...

حسن کرباسی دبیر سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در گفتگو با پایگاه خبری احوال نیوز اعلام کرد : کاندیدها از فضای رسانه در جهت شناساندن اهداف و برنامه های خود به اعضا مجمع استفاده کنند .همانطور ک...

در مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام هیچکس گزینه وزارت ورز...

امیری خراسانی:هیچکس گزینه وزارت ورزش در پرورش اندام نیست/ شاید مجمع انتخاباتی اواخر مهر برگزار شود 💢سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: نماینده وزارت ورزش و جوانان هستم و قویاً اعلام می‌کنم هی...