دیدارصمیمانه دکتر غلامعلی حداد عادل مشاور عالی مقام معظم رهبری و ریاست...

دیدارصمیمانه دکتر غلامعلی حداد عادل مشاور عالی مقام معظم رهبری و ریاست فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی با دکتر مهرناز آزاد دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور به گزارش گزارشگر پایگاه خبری احوال نیوز، دکتر غل...