همه امشب یارانه می‌گیرند | احتمال حذف یارانه ۸۰۰ هزار نفر در مهر ماه....

یارانه‌ای که امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود با تاکید دولت مبنی بر شروع حذف یارانه‌بگیران از مهرماه می‌تواند آخرین یارانه بخشی از افرادی باشد که سال‌هاست هر ماه رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را ...