آخرین مطالب عیسی زارع پور

در نخستین روز حضور هیات ایرانی در ژنو انجام شد؛ دیدار وزیر ارتباطات با مقامات حوزه ICT ژاپن و نیجریه

نوشته مهدی
در نخستین روز حضور هیات ایرانی در ژنو انجام شد؛ دیدار وزیر ارتباطات با مقامات حوزه ICT ژاپن و نیجریه ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، تهران، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

انتقاد وزیر ارتباطات از توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و همراه در کشور

انتقاد وزیر ارتباطات از توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و همراه در ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: از پلتفرم های داخلی به عنوان مولفه قدرت حمایت می کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: از پلتفرم های داخلی به عنوان مولفه قدرت حمایت می ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، تهران، چندر رسانه، فرهنگ و هنر، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

وزیر ارتباطات در برنامه نگاه یک :باید از فضای مجازی برای حل مشکلات مردم استفاده کرد

وزیر ارتباطات در برنامه نگاه یک :باید از فضای مجازی برای حل مشکلات مردم استفاده ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، تهران، چندر رسانه، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: تصمیم‌گیری در حوزه فناوری، تمام جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: تصمیم‌گیری در حوزه فناوری، تمام جامعه را تحت تاثیر قرار ...

تصاویر

مشاهده همه