آخرین مطالب عملیات توسعه مخابراتی

عملیات توسعه مخابراتی در مرکز کلنجه کوه سمیرم

نوشته eghtesad_ahval
عملیات توسعه مخابراتی در مرکز کلنجه کوه ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، دسته‌بندی نشده، فرهنگ و هنر، مرکزی

عملیات توسعه مخابراتی در توابع کوهپایه با قطعی و اختلال ۵ ساعته مواجه خواهد شد

عملیات توسعه مخابراتی در توابع کوهپایه با قطعی و اختلال ۵ ساعته مواجه خواهد ...

تصاویر

مشاهده همه