آخرین مطالب علی قاسم زاده

شریعت، قانون و عدالت بر منافع سازمانی در شهرداری ترجیح دارد

نوشته مهدی
شریعت، قانون و عدالت بر منافع سازمانی در شهرداری ترجیح ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

شهردار اصفهان تاکید کرد: تعامل خوب شهرداری و دستگاه قضایی برای تامین سلامت اداری

شهردار اصفهان تاکید کرد: تعامل خوب شهرداری و دستگاه قضایی برای تامین سلامت ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

شهردار اصفهان مطرح کرد: سرمایه گذاری شهرداری و دانشگاه هنر بر شخصیت تاریخی فرهنگی اصفهان

شهردار اصفهان مطرح کرد: سرمایه گذاری شهرداری و دانشگاه هنر بر شخصیت تاریخی فرهنگی ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بین الملل، تصاویر، چندر رسانه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

سفیر نیجریه در ایران: پیشنهاد خواهرخواندگی یکی از شهرهای شمالی آفریقا با اصفهان

سفیر نیجریه در ایران: پیشنهاد خواهرخواندگی یکی از شهرهای شمالی آفریقا با ...
1 2

تصاویر

مشاهده همه