آخرین مطالب علی اصغر شاطوری

۹پروژه عمرانی در منطقه ۷ شهرداری اصفهان

نوشته eghtesad_ahval
۹پروژه عمرانی در منطقه ۷ شهرداری ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

علی اصغر شاطوری : از سالهای قبل اگر اثاث ساختمانی توسط شهرداری برده شده است جهت تحویل به شهرداری مراجعه کند

علی اصغر شاطوری مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان : از سالهای قبل اگر اساس ساختمانی آنها توسط شهرداری برده شده است جهت تحویل به ...

تصاویر

مشاهده همه