آخرین مطالب علیرضا نصر رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

بهبود ناوگان خدمات شهری اصفهان با ورود ماشین آلات جدید محقق شد.

نوشته مهدی وزیری لنجانی
بهبود ناوگان خدمات شهری اصفهان با ورود ماشین الات جدید محقق ...
اجتماعی، استان، اصفهان، بهداشت، بین الملل، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، سیاسی، فرهنگ و هنر، مرکزی

علیرضا نصر اصفهانی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان: انتظار داریم مصوبات شورای عالی آب اجرایی شود

علیرضا نصر اصفهانی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان: انتظار داریم مصوبات شورای عالی آب اجرایی ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، بین الملل، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی

علیرضا نصر اصفهانی در یکصد و چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان: هیچ مسئولی نسبت به حفظ میراث اصفهان بی تفاوت نیست

علیرضا نصر اصفهانی در یکصد و چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان: هیچ مسئولی نسبت به حفظ میراث اصفهان بی تفاوت ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، بین الملل، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی

علیرضا نصر رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان: اگر در زمینه در گذشت آتش نشان عزیزالله اکبری قصور و کوتاهی صورت گرفته حتما باید برخورد شود.

علیرضا نصر رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان: اگر در زمینه در گذشت آتش نشان عزیزالله اکبری قصور و کوتاهی صورت گرفته حتما باید ...

تصاویر

مشاهده همه