موسسه مشاهیر اصفهان، بر بام موفقیت

در مصاحبه خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز با علیرضا رستم زاده رنانی، مدیر موسسه مشاهیر دانش اصفهان وی با اشاره به اعلام نتایج آزمون وکالت کانون وکلای سال ۱۳۹۹ اعلام کرد: داوطلبان موسسه مشاهیر دانش در ...

تحول در آموزش علم حقوق با رویکرد نوین

پیشینه علم حقوق به زمان تشکیل اولین جوامع بشری و یکجانشینی انسان ها باز می‌گردد. در زمان یک‌جانشینی لزوم رعایت نظم باعث گردید تا در ابتدا قانون و سپس پاسبانان قانون و مدافعان قانون به وجود آیند. در د...