علیرضا دبیر :عدم پخش مسابقات انتخابی تیم ملی به دستور مستقیم محمدی بود...

💢رییس فدراسیون کشتی گفت: عدم پخش مسابقات انتخابی درخواست مستقیم محمدی بود؛ نمی‌خواستم وارد این بازی‌ها بشوم، اما مرحله بعد انتخابی چه سرمربی بخواهد چه نخواهد پخش خواهد شد.💢به گزارش پایگاه خبری احوال ...