دکتر مهرناز آزاد / پژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی / ارزش پژوهش های علو...

ارزش پژوهش های علوم انسانی وتاثیر آن برتصمیم گیری های درست مدیران دکتر مهرناز آزاد شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و پژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز؛ دکتر مهرناز آز...