فرماندار استهبان: عزاداری محرم در سایه رعایت دستورالعمل های بهداشتی بر...

فرماندار استهبان با اشاره در پیش بودن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان گفت: عزاداری محرم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود چرا که سلامتی جامعه یک امر اساسی است. فرماندار استهبان در دیدار ...