عراقچی: روند کاهش تعهدات برجامی ایران ادامه خواهد یافت...

معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جو حاکم بر نشست امروز کمیسیون مشترک برجام را سازنده خواند اما در عین حال تأکید کرد که کاهش تعهدات برجامی ایران تا تحقق خواسته‌هایش ذیل برجام ادامه پیدا...