آخرین مطالب عباسعلی زارعان

با حکم سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد؛قائم مقام کمیته امداد استان اصفهان معرفی شد

نوشته مهدی
با حکم سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد؛قائم مقام کمیته امداد استان اصفهان معرفی ...
1 2

تصاویر

مشاهده همه