انتشار تصویر عامل خرابکاری اخیر نطنز / رضا کریمی از کشور گریخته است...

انتشار تصویر عامل خرابکاری اخیر نطنز / رضا کریمی از کشور گریخته است انتشار تصویر عامل خرابکاری اخیر نطنز |  به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز ، «رضا کریمی» عامل این خرابکاری توسط سربازان گمنام امام زما...