تشکیل کارگروه تخصصی در بنیاد صیانت از نهاد خانواده / هدف تمرکز بر کاهش...

تشکیل کارگروه تخصصی در بنیاد صیانت از نهاد خانواده / هدف تمرکز بر کاهش آسیب های اجتماعی   به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، سومین جلسه هیئت مدیره صیانت از بنیاد نهاد خانواده تشکیل شد. ای...