آخرین مطالب شهرستان شهرضا

عاملان قطعی برق منازل و معابر “شهرضا” دستگیر شدند

نوشته مهدی
عاملان قطعی برق منازل و معابر "شهرضا" دستگیر شدند ...

تصاویر

مشاهده همه