اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استهبان شب شعر آیینی برگزار کرد...

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استهبان شب شعر آیینی برگزار کرد شب شعر آیینی امامت و ولایت با حضور امام جمعه، فرماندار، جمعی از مسئولین شاعران و هنرمندان استهبانی در محل امامزاده پیرمراد (ع) برگزار شد آیی...