استاد محمدعلی صاعد،شاعر پیشکسوت اصفهانی در گذشت...

استاد محمدعلی صاعد،شاعر پیشکسوت اصفهانی در گذشت به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز: به نقل از پایگاه خبری تحلیلی اقتصادی و فرهنگی چکامه سرا؛ محمدعلی صاعد شاعر،پژوهشگر ادبی  و  یکی از بنیانگذاران...