آخرین مطالب سوریه

ویدئویی که تجزیه سوریه را در ۸۰ ثانیه به تصویر میکشد

نوشته مهدی
ویدئویی که تجزیه سوریه را در ۸۰ ثانیه به تصویر ...

تصاویر

مشاهده همه