آخرین مطالب سردار" محمدرضا هاشمی فر"

دپوی محموله لوازم ایمنی کار در زیر زمین

نوشته مهدی جمشیدی
دپوی محموله لوازم ایمنی کار در زیر زمین ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، چندر رسانه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

معلمان در تولید امنیت، نقش بی بدیلی دارند،همکاری با پلیس فتا برای افزایش سواد رسانه ای دانش آموزان

معلمان در تولید امنیت، نقش بی بدیلی دارند،همکاری با پلیس فتا برای افزایش سواد رسانه ای دانش آموزان ...
1 2

تصاویر

مشاهده همه