آخرین مطالب سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

پیگیری مطالبات اعضای سازمان در مذاکره اعضای شورای سازمان استان اصفهان با رییس سازمان مرکزی

نوشته مهدی
پیگیری مطالبات اعضای سازمان در مذاکره اعضای شورای سازمان استان اصفهان با رییس سازمان ...
اجتماعی، استان، اقتصادی، تصاویر، فرهنگ و هنر، مرکزی

توسعه همکاری‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اداره کل امور عشایر استان اصفهان با استفاده از دانش مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

توسعه همکاری‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اداره کل امور عشایر استان اصفهان با استفاده از دانش مراکز ...
اجتماعی، استان، بهداشت، فرهنگ و هنر

برای جلوگیری از تداخلات کاری، شرح وظایف مسوولان فنی دامپروری و مسوولان فنی بهداشتی واحدهای پرورش دام و طیور نیازمند بازنگری است

برای جلوگیری از تداخلات کاری، شرح وظایف مسوولان فنی دامپروری و مسوولان فنی بهداشتی واحدهای پرورش دام و طیور نیازمند ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، چندر رسانه، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

صدور اسناد اراضی کشاورزی با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در استان اصفهان، سرعت گرفت

صدور اسناد اراضی کشاورزی با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در استان اصفهان، سرعت ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

فرماندار شهرستان کوهپایه: بدون حضور کارشناسان کشاورزی مباحث دانش بنیان در بخش کشاورزی محقق نخواهد شد

فرماندار شهرستان کوهپایه: بدون حضور کارشناسان کشاورزی مباحث دانش بنیان در بخش کشاورزی محقق نخواهد ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

استاندار اصفهان: ارایه پیشنهادات کاربردی به منظور صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی استان یک اولویت راهبردی است

استاندار اصفهان: ارایه پیشنهادات کاربردی به منظور صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی استان یک اولویت راهبردی ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، چندر رسانه، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

تسریع در صدور اسناد اراضی کشاورزی با استفاده از ظرفیت فنی، علمی، اجرایی و اجتماعی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

تسریع در صدور اسناد اراضی کشاورزی با استفاده از ظرفیت فنی، علمی، اجرایی و اجتماعی مراکز خدمات کشاورزی ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

برگزاری چالش فناوری کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

برگزاری چالش فناوری کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ...
1 2

تصاویر

مشاهده همه