امیراحمد زندآور : در سازمان تاکسیرانی تجربه های گرانقدری وجود دارد که ...

امیراحمد زندآور : در سازمان تاکسیرانی تجربه های گرانقدری وجود دارد که بنده از آن استفاده خواهم کرد.   در پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان که در تاریخ ۹۷/۰۸/۲۷ برگزارشد؛ امیراحمد زندآور د...