آخرین مطالب روسیه

روسیه ماهواره‌های غربی را تهدید به نابودی کرد

نوشته مهدی
روسیه ماهواره‌های غربی را تهدید به نابودی ...
اجتماعی، بین الملل، تصاویر، سیاسی

پوتین: ما فقط از همه طرف می شنویم: غرب از نظم مبتنی بر قانون دفاع می کند، آنها از کجا می آیند؟ چه کسی این قوانین را دیده است؟ این برای احمق ها طراحی شده است

پوتین: ما فقط از همه طرف می شنویم: غرب از نظم مبتنی بر قانون دفاع می کند، آنها از کجا می آیند؟ چه کسی این قوانین را دیده ...

تصاویر

مشاهده همه