استعفای دوبانوی عضو مجمع انتخاباتی و کادر اجرایی هیات بدنسازی و پرورش ...

هر دم از این باغ بری میرسد ….💢دونفر از بانوان قهرمان رشته مچ اندازی استان اصفهان که عضو مجمع انتخاباتی ریاست هیات استاننیز هستند پس از گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز دلایل خود را از این اقدا...

نداشتن یک مدیر خلاق و پر قدرت در راس ورزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اند...

💢مجتبی سعادتمهر روابط عمومی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان :⁣⁣💢بزرگترین مشکل حال حاضر ورزش ما در کشور نداشتن یک مدیر خلاق و پر انرژی در راس فدراسیون است که ورزش بدنسازی و پرورش اندام را به ت...