آخرین مطالب رامین خمسه

سرپرست جدید مخابرات مرکز استان اصفهان معرفی شد

نوشته manager
سرپرست جدید مخابرات مرکز استان اصفهان معرفی ...
اجتماعی، استان، اصفهان، بهداشت، بین الملل، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، سیاسی، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی

ناصر مشایخی ، سر پرست مخابرات منطقه اصفهان: احساس مسئولیت در برابر ملت، بارز ترین ویژگی بسیجی است

ناصر مشایخی ، سر پرست مخابرات منطقه اصفهان: احساس مسئولیت در برابر ملت، بارز ترین ویژگی بسیجی ...

تصاویر

مشاهده همه